Eventos em Tokyo

Data Evento Llocalização
22-05-2019 18:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
23-05-2019 18:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
24-05-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chunichi Dragons Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
24-05-2019 18:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
24-05-2019 08:00 Grand Sumo Tournament 2019 Tokyo - Day 13 Ryogoku Kokugikan Tokyo, JP Ingressos
25-05-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chunichi Dragons Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
25-05-2019 14:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
26-05-2019 14:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
26-05-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chunichi Dragons Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
28-05-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
29-05-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
30-05-2019 19:00 Lauv Tokyo Akasaka BLITZ Tokyo, JP Ingressos
30-05-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
31-05-2019 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
01-06-2019 14:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
02-06-2019 14:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
07-06-2019 18:00 Yomiuri Giants - Chiba Lotte Marines Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
07-06-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Orix Buffaloes Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
08-06-2019 14:00 Yomiuri Giants - Chiba Lotte Marines Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
09-06-2019 14:00 Yomiuri Giants - Chiba Lotte Marines Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
18-06-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Fukuoka SoftBank Hawks Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
18-06-2019 18:00 Yomiuri Giants - Orix Buffaloes Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
19-06-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Fukuoka SoftBank Hawks Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
19-06-2019 18:00 Yomiuri Giants - Orix Buffaloes Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
20-06-2019 18:00 Yomiuri Giants - Orix Buffaloes Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
20-06-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Fukuoka SoftBank Hawks Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
21-06-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Chiba Lotte Marines Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
22-06-2019 14:00 Tokyo Yakult Swallows - Chiba Lotte Marines Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
23-06-2019 13:00 Tokyo Yakult Swallows - Chiba Lotte Marines Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
02-07-2019 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
03-07-2019 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
04-07-2019 18:00 Yomiuri Giants - Chunichi Dragons Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
05-07-2019 18:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
06-07-2019 18:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
07-07-2019 14:00 Yomiuri Giants - Yokohama DeNA BayStars Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
08-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yokohama DeNA BayStars Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
09-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yokohama DeNA BayStars Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
10-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yokohama DeNA BayStars Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
16-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yomiuri Giants Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
17-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Yomiuri Giants Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
26-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
26-07-2019 18:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
27-07-2019 14:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
27-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
28-07-2019 18:00 Tokyo Yakult Swallows - Hiroshima Toyo Carp Meiji Jingu Stadium Tokyo, JP Ingressos
28-07-2019 14:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
01-08-2019 18:00 Yomiuri Giants - Hiroshima Toyo Carp Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
07-08-2019 19:30 LANY Tokyo Zepp DiverCity Tokyo Tokyo, JP Ingressos
16-08-2019 18:00 Yomiuri Giants - Hanshin Tigers Tokyo Dome Tokyo, JP Ingressos
20-09-2019 19:45 Pacote por estádio - Tokyo Stadium - Copa do Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Ingressos
20-09-2019 19:45 Japão x Europa 1 - Copa do Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Ingressos
21-09-2019 16:15 França x Argentina - Copa do Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Ingressos
29-09-2019 16:45 Austrália x Gales - Copa do Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Ingressos
05-10-2019 17:00 Inglaterra x Argentina - Copa do Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Ingressos
06-10-2019 13:45 Nova Zelândia x África 1 - Copa do Mundo de Rugby 2019 Tokyo Stadium Tokyo, JP Ingressos
12-10-2019 16:30 Backstreet Boys Saitama Saitama Super Arena Tokyo, JP Ingressos
13-10-2019 15:30 Backstreet Boys Saitama Saitama Super Arena Tokyo, JP Ingressos